ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 8 มีนาคม 2560 นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายสุกิจ ราชเมืองขวาง และนายสัญญา พันดวง นำเกษตรกรอำเภอดอนตาลศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริและฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเฒ่าตามพระราชดำริฯ จังหวัดสกลนคร จำนวน 50 คนและเกษตรกรให้ความสนใจจากการดูงานครั้งนี้เป็นอย่างมาก






ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال