งานวันสตรีสากลประจำปี2560

วันที่ 8 มีนาคม 2560  นายประวัติ  ทุ่นทอง  เกษตรอำเภอหนองสูง  มอบหมายให้นายอนันต์  เมืองแทนและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ร่วมงานวันสตรีสากลประจำปี2560  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรี ทั้งทางด้านส่งเสริมอาชีพ  และการปกครอง  ให้สตรีได้มีบทบาทในการพัฒนาประเทศต่อไป


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال