ประชุมร่วมกลุ่มวิสากิจชุมชนกลุ่มผลิตขนมจีนบ้านดงมะแหน่ง

วันที่ 7 มี.ค 60  นางสาวสมจิตร บุทธิจักร์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  ออกติดตามงานส่งเสริมการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน  ปีงบประมาณ 2560  พร้อมนางสาวอรุโณทัย  ก้านจักร  และนางรินดา  สว่างโคตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  ออกประชุมร่วมกลุ่มวิสากิจชุมชนกลุ่มผลิตขนมจีนบ้านดงมะแหน่ง  ม.3 ต.หนองสูง อำเภอหนองสูง

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال