ดำเนินการจัดเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 10 มีนาคม 2560นางอรจิรา มุ่งดีได้รับหมอบหมายจากเกษตรอำเภอเมืองมุกดาหารดำเนินการจัดเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองแวง ต.บ้านโคก กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 10 ราย  มีผู้เข้าร่วม 15 รายใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال