เกษตรจังหวัดรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

วันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 - 17.15 น. นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร เกษตรจังหวัดมุกดาหาร และ นางศุภพิต พิทักษ์ นวส.ปฏิบัติการ สนง.เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐในวงเงิน 20,000 ล้านบาท ให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) ณ ห้องประชุม 203 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال