การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นปี 2560 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านท่าไค้นาแล

วันที่ 6 มี.ค.2560  เวลา9.00-12.00 น. นายสนอง ศรีประสาร เกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมเกษตร  สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร ให้การต้อนรับคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นปี 2560 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านท่าไค้นาแล ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร นำโดย นายสังการ เมืองมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال