ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 1 มีค. 60 นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายสุวิทย์ เพ็งแก้ว นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น มุกดาหาร โดยมีนายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าฯ มุกดาหาร เป็นประธานประชุมฯ ซึ่งกำหนดสถานที่จัดตลาดฯ ณ บริเวณถนนและด้านในจวนผู้ว่าฯ เก่า (ข้างวงเวียนน้ำพุก่อนถึงตลาดอินโดจีน) และมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมกว่า 20 ราย เพื่อเป็นตลาดวัฒนธรรม ถนนคนเดิน และจำหน่ายสินค้าชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ของมุกดาหาร โดยมีทางพาณิชย์จังหวัดฯ และพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพหลักดำเนินการ ต่อไป

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال