การตัดสินวิสาหกิจชุมชนดีเด่นปี 2560

วันที่1มี.ค60  เวลา9.00-12.00 น. นายประวัติ  ทุ่นทอง  เกษตรอำเภอหนองสูง และนายอนันต์  เมืองแทน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมเกษตร  สำนักงานอำเภอหนองสูง  ให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินวิสาหกิจชุมชนดีเด่นปี 2560 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวกล้องปลอดสารพิษตำบลหนองสูงใต้  ตำบลหนองสูงใต้  นำโดย นายสินสมุทร  โนนมี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال