การสัมมนาปฏิบัติการสร้างทีมพี่เลี้ยงวิสาหกิจชุมชนระดับเขตและจังหวัด เวทีที่ 2

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวสมจิต บุทธิจักร์ นวส.ชำนาญการ, นางศุภพิต พิทักษ์ นวส.ปฏิบัติการ สนง.เกษตรจังหวัดมุกดาหาร, นางมณีจันทร์ คำมุงคุณ นวส.ชำนาญการ สนง.เกษตรอำเภอดงหลวง และ นางวิมลนาถ โนรีรัตน์ นวส.ชำนาญการ สนง.เกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย เข้าร่วมการสัมมนาปฏิบัติการสร้างทีมพี่เลี้ยงวิสาหกิจชุมชนระดับเขตและจังหวัด เวทีที่ 2 ณ โรงแรมภูเรือบุษบา รีสอร์ทแอนด์สปา อ.ภูเรือ จ.เลย โดยให้ สนง.เกษตรจังหวัด นำเสนอผลการดำเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างทีมพี่เลี้ยงระดับจังหวัดและอำเภอ เวทีที่ 1 (จ1) และ สนง.เกษตรอำเภอ นำเสนอผลการดำเนินงาน การจัดเวทีการประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (จ2 และ จ3) ทั้งนี้ได้รับข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนจาก จนท. ที่เข้าร่วมสัมมนาฯ ในครั้งนี้เป็นอย่างดี

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال