ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปี 60

วันที่ 27 ก.พ.60 สนง.เกษตรจังหวัดมุกดาหารจัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปี 60 ณ หอประชุมอำเภอดงหลวง เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 3 ตำบล รวม 90 ราย โดยมีเกษตรอำเภอดงหลวง  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال