โครงการอำเภอเมืองมุกดาหารยิ้มเคลื่อนที่

24 กุมภาพันธ์ 2560 นายสนอง ศรีประสาร เกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วยนายธนชาติ วะชุม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงาน ในการให้บริการประชาชน ตามโครงการอำเภอเมืองมุกดาหารยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านหนองเขียน-หนองไผ่ ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร โดยได้รับเกียรติจาก นายสันธาน สร้อยสำโรง นายอำเภอเมืองมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และมีประชาชนมาขอรับการบริการเป็นจำนวนมาก

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال