ติดตามงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านท่าไค้นาแลและงานโครงการข้าวอินทรีย์ ปี 2560

24 กุมภาพันธ์ 2560 นางอรจิรา. มุ่งดี และ นางกัญญาณัฐ ขุลีดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  ออกติดตามงาน gap พืชผัก ปี2560 และติดตามงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านท่าไค้นาแลและงานโครงการข้าวอินทรีย์ ปี 2560


Share on Google Plus

เกี่ยวกับ เกษตร จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment