อบรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปี60

วันที่ 23 กพ.60 สนง.เกษตรจังหวัดมุกดาหาร จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปี60 ณ ศพก.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย โดยมีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม 90 ราย ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก พด.มุกดาหาร ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลป่งขาม อ.หว้านใหญ่ กลุ่มอารักขาพืช  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์


Share on Google Plus

เกี่ยวกับ เกษตร จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment