โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสม ปีการผลิต 2559/60

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. นายสนอง  ศรีประสาร เกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร เป็นเลขานุการ ประชุมคณะทำงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสม ปีการผลิต 2559/60 ระดับอำเภอ คร้ังที่ 3 โดย นายสันธาน  สร้อยสำโรง นายอำเภอเมืองมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอ ชั้น 2 อำเภอเมืองมุกดาหารใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال