ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนปี 60 ณ อบต.ป่าไร่

วันที่ 24 ก.พ.60 สนง.เกษตรจังหวัดมุกดาหาร จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนปี 60 ณ อบต.ป่าไร่ เกษตรกร 90 ราย โดยมี ท่านสมศักดิ์ บุญเรือง นายก อบต.ป่าไร่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال