เกษตรหว้านใหญ่ผลิตและขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกันกำจัดโรคพืช

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นายจักรินทร์ คล่องแคล่ว เกษตรอำเภอหว้านใหญ่ มอบหมายให้นางสุรัฎฐิยา โสสว่าง นวส.การเกษตรชำนาญการ ร่วมกับสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลป่งขาม ผลิตและขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกันกำจัดโรคพืช เพื่อนำไปให้บริการเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา ต.ดงหมู อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหารใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال