เปิดตลาดเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการตลาดเกษตรกร ปี 2560

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตรวจเยี่ยมและเปิดตลาดเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการตลาดเกษตรกร ปี 2560 ณ บริเวณถนนข้างสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร โดยมีกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรจากทั้ง 7 อำเภอ นำสินค้ามาจำหน่าย รวมจำนวน 22 กลุ่ม ยอดจำหน่าย 31,230 บาท  สินค้า ได้แก่ พืชผัก ผลไม้ ข้าวสาร ไข่เป็ด ไข่ไก่ สินค้าแปรรูป ขนม อาหารพื้นบ้าน ฯลฯ โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน หน่วยงานภาคีในจังหวัดมุกดาหารเป็นอย่างดี

Share on Google Plus

เกี่ยวกับ เกษตร จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment