ประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร โดยมี ดร.บุญร่วม คำจันทราช เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัดและอำเภอ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานในวันที่ 2-3 สิงหาคม 2559 ณ วัดศูนย์ไหม ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร

ภาพ/ข่าว : สุวิทย์ เพ็งแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال