โครงการพระราชดำริปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค. ๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร พร้อมนางคำนึงนิตย์ ฤทธิ์สรไกร นายกเหล่ากาชาดจังหวัด/ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/อำเภอ กำนัน/ผญบ. ผู้บริหาร/สมาชิกอปท. และประชาชนชาวตำบลภูวง ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการพระราชดำริปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา โดยมี ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ วัดป่าภูวัง และบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลภูวง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال