โครงการพระราชดำริปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค. ๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร พร้อมนางคำนึงนิตย์ ฤทธิ์สรไกร นายกเหล่ากาชาดจังหวัด/ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/อำเภอ กำนัน/ผญบ. ผู้บริหาร/สมาชิกอปท. และประชาชนชาวตำบลภูวง ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการพระราชดำริปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา โดยมี ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ วัดป่าภูวัง และบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลภูวง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร


Share on Google Plus

เกี่ยวกับ เกษตร จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment