เปิดการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559


วันที่ 15 มิถุนายน 2559 นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ในการวางแผนการผลิต โดยนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้เกียรติร่วมงาน ทั้งนี้ นายชูยศ เชาว์ศิริกุล ประธาน sc จังหวัดมุกดาหาร กล่าวต้อนรับ ดร.บุญร่วม คำจันทราช เกษตรจังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายงาน โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการเรียนรู้ และรับบริการทางการเกษตรจำนวน 450 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ภาพ/ข่าว : ธมกร ไชยบุบผา นวส.ปฏิบัติการ
Share on Google Plus

เกี่ยวกับ เกษตร จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment