เปิดโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559


วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ดร.บุญร่วม คำจันทราช เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 ในการจัดเวทีเรียนรู้(km) กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวคุณภาพดี (Rice Producers) ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลกกแดง ม.5 ต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร โดยมีนางสุมามาลย์ สายชมภู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ได้นำกล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายคมกริช ไตรยศ นวส.ชำนาญการ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจากจังหวัด/อำเภอ และเกษตรกรเป้าหมายจำนวน 180 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ภาพ/ข่าว : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

Share on Google Plus

เกี่ยวกับ เกษตร จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment