สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารออกหน่วยบริการประชาชนที่บ้านตูมหวาน


สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารออกหน่วยบริการประชาชนที่บ้านตูมหวาน

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารได้รับมอบหมายให้ออกหน่วยบริการประชาชนร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอคำชะอี โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว. และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านตูมหวาน หมู่ที่ 3 ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร โดยการจัดงานครั้งนี้มีนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานในพิธีภาพ/ข่าว : มาลัยทิพย์ สรรพโส นวส.ปฏิบัติการใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال