ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชนประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชน

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.30 น. โดยประมาณ จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/59 เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพฯ ระยะที่ 1 (พืชใช้น้ำน้อย) ซึ่งมีโครงการที่นำเข้าพิจารณาทั้งสิ้น 13 โครงการ ทั้งนี้ นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุม 203 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

ภาพ/ข่าว : ธมกร ไชยบุบผา นวส.ปฏิบัติการ

Share on Google Plus

เกี่ยวกับ เกษตร จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment