ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอโครงการตามแผนความต้องการพัฒนาอาชีพเกษตรกร


ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอโครงการตามแผนความต้องการพัฒนาอาชีพเกษตรกร

โครงการตามแผนความต้องการพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/59

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ดร.บุญร่วม คำจันทราช เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ หัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่ายฯ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยเกษตรอำเภอ/ผู้แทน ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอโครงการตามแผนความต้องการพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/59 เพื่อซักซ้อมและทำความเข้าใจในการนำเสนอโครงการเพื่อพิจารณาฯในระดับจังหวัด ซึ่งจะดำเนินการในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
ภาพ/ข่าว : ธมกร ไชยบุบผา นวส.ปฏิบัติการ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال