ออกติดตามการวัดผลผลิตข้าวโครงการเพิ่มประสิทธิการผลิตข้าวสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558


ออกติดตามการวัดผลผลิตข้าวโครงการเพิ่มประสิทธิการผลิตข้าวสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558

ดร.บุญร่วม คำจันทราช เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบให้นางสุมามาลย์ สายชมภู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยนางเขมิกา แป้นอ้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกมุกดาหาร และนายสุดสาคร จันปุ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย ออกติดตามการวัดผลผลิตข้าวโครงการเพิ่มประสิทธิการผลิตข้าวสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ในพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558ภาพ/ข่าว : สุมามาลย์ สายชมภู นวส.ชำนาญการพิเศษ Share on Google Plus

เกี่ยวกับ เกษตร จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment