การดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรฯ เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59ประชุมการดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ดร.บุญร่วม คำจันทราช เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


ภาพ/ข่าว : สุมามาลย์ สายชมภู นวส.ชำนาญการพิเศษ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال