ประชุมคณะกรรมการจัดงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2559

 

ประชุมคณะกรรมการจัดงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ดร.บุญร่วม คำจันทราช เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายนิคม อุทยารักษ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2559 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-16 มกราคม 2558 เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติและรับทราบผลความคืบหน้าการเตรียมการจัดงานของคณะกรรมการ โดยมีนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 205 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหารภาพ/ข่าว ธมกร ไชยบุบผา นวส.ปฏิบัติการ


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال