กรมวังผู้ใหญ่อบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงที่มุกดาหาร


กรมวังผู้ใหญ่อบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงที่มุกดาหาร

กรมวังผู้ใหญ่ เป็นประธานอบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมอัญเชิญเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานมอบแก่สมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง บ้านชะโนด ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
     
       เมื่อวันที่ 27 ส.ค.58 ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ เดินทางเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง ที่บ้านชะโนด ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร มีนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย ดร.บุญร่วม คำจันทราช เกษตรจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้ข้อมูล โดยกรมวังผู้ใหญ่ ได้อัญเชิญเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน มอบแก่สมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านชะโนด และบรรยายพิเศษเรื่อง “พระราชกรณียกิจด้านเศรษฐกิจพอเพียง” ด้วย
     
       สำนักพระราชวัง ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมการปกครอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ และระดับตำบล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพึ่งตนเองได้ และนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเท่าทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาพ/ข่าว : ผู้จัดการ

Share on Google Plus

เกี่ยวกับ Admin

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment