การประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมิถุนายน 2558

วันนี้ ( 30 มิถุนายน 2558 ) ดร.บุญร่วม คำจันทราช เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมิถุนายน 2558 ครั้งที่ 6/2558 เพื่อติดตาม/ชี้แจงรายละเอียดที่สำคัญของโครงการทั้งโครงการตามระบบส่งเสริมการเกษตรและโครงการเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมี หน.กลุ่มฯ/ฝ่ายฯ เกษตรอำเภอทุกอำเภอ และ จนท.ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งในครั้งนี้ได้สัญจรไปที่อำเภอหว้านใหญ่ โดยท่านนายอำเภอได้อนุเคราะห์ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหว้านใหญ่เป็นสถานที่ดำเนินการจัดประชุม

ภาพ/ข่าว : ธมกร ไชยบุบผา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال