เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดฯ และประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดประจำเดือน

วันที่ 29 มิถุนายน 2558 ดร.บุญร่วม คำจันทราช เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้ง 6/2558 โดยมีนายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุม เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและการสำรวจผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากกรณีฝนทิ้งช่วงในพื้นที่มุกดาหาร ณ ห้องดุสิตา โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเทล

บ่ายวันเดียวกัน ดร.บุญร่วม คำจันทราช เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดประจำเดือนมิถุนายน 2558 ครั้งที่ 4/2558 เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆ และชี้แจงข้อราชการที่สำคัญและเร่งด่วน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยมี หน.กลุ่มฯ/ฝ่ายฯ และ จนท.สนง.เกษตรจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมประชุมโดย
พร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร


ภาพ/ข่าว : ธมกร ไชยบุบผา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال