เกษตรมุกดาหารจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2558


เกษตรมุกดาหารจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2558

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 ดร.บุญร่วม คำจันทราช เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2558 ตามระบบส่งเสริมการเกษตร เพื่อชี้แจงนโยบายเร่งด่วนรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งร่วมกันอภิปรายปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดมุกดาหาร โดยมี หน.กลุ่มฯ/ฝ่ายฯ เกษตรอำเภอทุกอำเภอและเจ้าหน้าที่สำนักงานสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมจัดเวทีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร


ภาพ/ข่าว  ธมกร ไชยบุบผา นวส.ปฏิบัติการ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال