เกษตรจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานพิธีมอบปุ๋ยอินทรีย์ตามโครงการสร้างรายได้ฯ อำเภอนิคมคำสร้อย


เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 58 ดร.บุญร่วม คำจันทราช เกษตรจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานพิธีมอบปุ๋ยอินทรีย์ตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ณ จุดดำเนินการอำเภอนิคมคำสร้อย 2 แห่งที่เสร็จสิ้นแล้ว 100% มีนายชำนาญ ชื่นตา นายอำเภอนิคมคำสร้อย ผู้แทนฝ่ายทหารจาก กกล.รส.จว.มห. ร่วมเป็นเกียรติ เกษตรอำเภอนิคมคำสร้อยและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการฯจังหวัด/อำเภอร่วมดำเนินการมอบ ได้แก่
1) โครงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชนร่มเกล้า ตำบลร่มเกล้างบประมาณ 999,500 บาท เป็นค่าวัสดุ 615,500บาท ค่าแรงงาน 384,000 บาท ผลิตปุ๋ยได้ 175 ตันเกษตรกรได้ประโยชน์ 300 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรกว่า 1,000ไร่
2) โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชนบ้านบะ ตำบลกกแดง งบประมาณ 529,050บาท เป็นค่าวัสดุ 306,150 บาทค่าแรงงาน 222,900 บาท ผลิตปุ๋ยได้ 105 ตัน เกษตรกรได้ประโยชน์ 128 ครัวเรือน พื้นที่เกษตร 600 ไร่

ในวันเดียวกัน ออกติดตามความก้าวหน้า ณ จุดดำเนินการ อำเภอหนองสูงและอำเภอคำชะอี ได้แก่
1) โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง วางระบบท่อยาว 4,000 เมตรงบประมาณ 995,253 บาท เป็นค่าแรงงาน 347,550 บาทค่าวัสดุ 647,703 บาท เกษตรกรได้ประโยชน์ 250 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรกว่า 300 ไร่ ความก้าวหน้า 80%
2) โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยคัดเค้า หมู่ 2 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอคำชะอี งบประมาณ 500,000 บาท เป็นค่าวัสดุ 350,000 บาท ค่าแรงงาน 150,000 บาท เกษตรกรได้ประโยชน์ 270 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรกว่า 300 ไร่ ความก้าวหน้า 90%


ภาพ/ข่าว : พรศิลป์ พันธ์วงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

Share on Google Plus

เกี่ยวกับ Admin

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment