เกษตรจังหวัดมุกดาหารออกติดตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนฯ ตำบลนาอุดม


เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ดร.บุญร่วม คำจันทราช เกษตรจังหวัดมุกดาหารออกติดตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง กิจกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ที่บ้านคำเชียงสา ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย เริ่มดำเนินการวันที่ 25 พฤษภาคม2558 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2558 ความก้าวหน้า 100 เปอร์เซ็นต์


ภาพ/ข่าว : พรศิลป์ พันธ์วงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال