เกษตรจังหวัดมุกดาหารออกติดตามความก้าวหน้าโครงการสร้างรายได้ฯ อำเภอดงหลวง


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 พ.ค. 58 ช่วงเช้า ดร.บุญร่วม คำจันทราช เกษตรจังหวัดมุกดาหาร และนายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการ เกษตรชำนาญการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโครงการสรัางรายได้ฯพร้อมด้วยนายชื่น คำมุงคุณ เกษตรอำเภอดงหลวง นายประยงค์ ลำดวนดง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการไปติดตามความก้าวหน้างานโครงการ ตำบลพังแดง และตำบลดงหลวง อำเภอดง
หลวง ดังนี้ ตำบลพังแดง ได้แก่ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.หมู่ 1 ความก้าวหน้า 85% และโครงการก่อสร้างฝายคันดินห้วยหินลาด เสร็จสิ้นแล้ว 100% ชุมชนมีความพึงพอใจมากช่วงบ่าย ติดตามความก้าวหน้า ณ ตำบลดงหลวง ได้แก่ โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำด้วยท่อ คสล.ลำห้วยขี้หมูเสร็จสิ้นแล้ว 100% พื้นที่การเกษตร 500ไร่ ชุมชนพึงพอใจมากๆ


ภาพ/ข่าว : พรศิปล์ พันธ์วงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال