การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นจังหวัดมุกดาหาร ปี 2558


เมื่อวันที่ 21 เม.ย.58 เวลา 09.00 น. ดร.บุญร่วม คำจันทราช เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ได้นำคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นจังหวัดมุกดาหาร ปี 2558 ออกทำการประกวดคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนในตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร โดยได้รับการต้อนรับจากส่วนราชการและกลุ่มฯ เป็นอย่างดี
วันนี้ (21 เม.ย.58) เวลา 09.00 น. ดร.บุญร่วม คำจันทราช เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ได้นำคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นจังห...
Posted by สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร on Monday, April 20, 2015
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال