การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นจังหวัดมุกดาหาร ปี 2558


เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ดร.บุญร่วม คำจันทราช เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ได้นำคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นจังหวัดมุกดาหาร ปี 2558 ออกทำการประกวดคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนใน อำเภอดงหลวง และ อำเภอหว้านใหญ่ โดยได้รับการต้อนรับจากส่วนราชการและกลุ่มฯ เป็นอย่างดี

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ดร.บุญร่วม คำจันทราช เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ได้นำคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นจังหวัดมุกด...
Posted by สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร on Monday, April 20, 2015

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال