อบรมเกษตรกรโครงการพัฒณาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน


เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 09.30 น. โดยประมาณ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล และกรมวิชาการเกษตร อบรมเกษตรกรโครงการพัฒณาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (มันสำปะหลัง) เกษตรกร 30 ราย ณ บ้านนามน หมู่ 4 ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
วันนี้ (22 เมษายน 2558) เวลา 09.30 น. โดยประมาณ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสำนักงา...
Posted by สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร on Wednesday, April 22, 2015

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال