ติดตามการส่งเสริมการผลิตผัก GAP ที่บ้านคลองสะอาด


นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายสุวิทย์ เพ็งแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายประมวล ปัททุม เกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมคณะได้ติดตามการส่งเสริมการผลิตผัก GAP ที่บ้านคลองสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال