ติดตามแปลงส่งเสริมการผลิตผักที่บ้านบุ่งอุทัย


นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยนายสุวิทย์ เพ็งแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการผลิตผัก สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ติดตามแปลงส่งเสริมการผลิตผักที่บ้านบุ่งอุทัย หมู่ 10 ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร เพื่อร่วมวางแผนการผลิตผักให้เกษตรกรส่งขายในงานมหกรรมตลาดผักปลอดภัย (ผักพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง) สู่ประตูอินโดจีน จังหวัดมุกดาหาร ปี 2557 ทุกอาทิตย์ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557
Share on Google Plus

เกี่ยวกับ Admin

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment