ติดตามแปลงไม้ดอกไม้ประดับของเกษตรกรที่ผลิตส่งขายในจังหวัดและ สปป.ลาว


นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และด้วยนายสุวิทย์ เพ็งแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบงาน ไม้ดอกไม้ประดับ ติดตามแปลงไม้ดอกไม้ประดับของเกษตรกรที่ผลิตส่งขายในจังหวัดและ สปป.ลาว ซึ่งทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง ที่บ้านศูนย์ไหม หมู่ที่ 3 ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557
Share on Google Plus

เกี่ยวกับ Admin

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment