ติดตามแปลงไม้ดอกไม้ประดับของเกษตรกรที่ผลิตส่งขายในจังหวัดและ สปป.ลาว


นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และด้วยนายสุวิทย์ เพ็งแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบงาน ไม้ดอกไม้ประดับ ติดตามแปลงไม้ดอกไม้ประดับของเกษตรกรที่ผลิตส่งขายในจังหวัดและ สปป.ลาว ซึ่งทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง ที่บ้านศูนย์ไหม หมู่ที่ 3 ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال