ติดตามแปลงกลุ่มผู้ปลูกผักที่บ้านสงเปือย หมู่ที่ 9


นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนายสุวิทย์ เพ็งแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ติดตามแปลงกลุ่มผู้ปลูกผักที่บ้านสงเปือย หมู่ที่ 9 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเตรียมเปิดตลาดผักปลอดภัยจากสารพิษ สู่ประตูอินโดจีนมุกดาหาร เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556

Share on Google Plus

เกี่ยวกับ Admin

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment