ติดตามแปลงกลุ่มผู้ปลูกผักที่บ้านสงเปือย หมู่ที่ 9


นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนายสุวิทย์ เพ็งแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ติดตามแปลงกลุ่มผู้ปลูกผักที่บ้านสงเปือย หมู่ที่ 9 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเตรียมเปิดตลาดผักปลอดภัยจากสารพิษ สู่ประตูอินโดจีนมุกดาหาร เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال