เตรียมเปิดตลาดผักปลอดภัยจากสารพิษสู่ประตูอินโดจีน มุกดาหาร


นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จังหวัด/อำเภอ ร่วมประชุมชี้แจงกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผัก ในวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ณ บ้านนามน ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร โดยร่วมเตรียมการผลิตผักให้ตลอดปี เพื่อเตรียมเปิดตลาดผักปลอดภัยจากสารพิษสู่ประตูอินโดจีน มุกดาหาร ณ บริเวณตลาดราตรี ข้างศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال