ออกประเมินศูนย์ข้าวชุมชนตำบลคำบก


นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมกับนายสุวิทย์ เพ็งแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบ GAP ข้าว ออกติดตามประเมินศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร และร่วมวาง-แผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ ปี ๒๕๕๗

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال