ติดตามแปลงทดสอบข้าวพันธุ์ธัญสิริน


นายร่มไม้ นวลตา มอบหมายให้นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยนายไพบูลย์ ชนะดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงานข้าว ติดตามแปลงทดสอบข้าวพันธุ์ธัญสิริน และพันธุ์ข้าว กข.๖ ต้นเตี้ย (TS1,2) ต้นสูง (TS4,6) ร่วมกับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดลำปาง

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال