ติดตามแปลงทดสอบข้าวพันธุ์ธัญสิริน


นายร่มไม้ นวลตา มอบหมายให้นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยนายไพบูลย์ ชนะดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงานข้าว ติดตามแปลงทดสอบข้าวพันธุ์ธัญสิริน และพันธุ์ข้าว กข.๖ ต้นเตี้ย (TS1,2) ต้นสูง (TS4,6) ร่วมกับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดลำปาง
Share on Google Plus

เกี่ยวกับ Admin

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment