ออกติดตามการทำเกษตรไร่นาสวนผสมเกษตรกรสาขาอาชีพไร่นาสวนผสมดีเด่นระดับเขต


นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ออกติดตามการทำเกษตรไร่นาสวนผสม ของนายกีรติ ภาคภูมิ เกษตรกรสาขาอาชีพไร่นาสวนผสมดีเด่นระดับเขต 4 ประจำปี 2556 โดยมีนางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมสนับสนุนส่งเสริมและวางแผนการผลิตพืชและผักปลอดสารพิษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรในปีงบประมาณ 2557 ณ บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 2 ตำบลดงมอน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556
Share on Google Plus

เกี่ยวกับ Admin

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment