ออกติดตามการทำเกษตรไร่นาสวนผสมเกษตรกรสาขาอาชีพไร่นาสวนผสมดีเด่นระดับเขต


นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ออกติดตามการทำเกษตรไร่นาสวนผสม ของนายกีรติ ภาคภูมิ เกษตรกรสาขาอาชีพไร่นาสวนผสมดีเด่นระดับเขต 4 ประจำปี 2556 โดยมีนางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมสนับสนุนส่งเสริมและวางแผนการผลิตพืชและผักปลอดสารพิษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรในปีงบประมาณ 2557 ณ บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 2 ตำบลดงมอน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال