แสดงความยินดีและต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (นายโอฬาร พิทักษ์)


นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะ เดินทางมอบดอกไม้แสดงความยินดีและต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (นายโอฬาร พิทักษ์) เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال