หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตออกติดตามการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์


นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร และคณะฯ ออกติดตามการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال