อบรมโครงการความร่วมมือด้านการส่งเสริมการเกษตรระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับแขวงสะหวันนะเขต


นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต อบรมและทัศนศึกษาดูงานโครงการความร่วมมือด้านการส่งเสริมการเกษตรระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับแขวงสะหวันนะเขต ได้รับงบประมาณจากสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยอบรมเจ้าหน้าที่แผนกกสิกรรมและป่าไม้ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ๒๕ คน และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ๒๕ คน เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال