ติดตามแปลงเกษตรกรรมของ นายสมัย ทองใจ เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำนา ปี ๒๕๕๖


นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมคณะ ออกติดตามแปลงเกษตรกรรมของ นายสมัย ทองใจ เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำนา ปี ๒๕๕๖ ที่หมู่ ๒ ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال