ติดตามแปลงเกษตรกรรมของ นายสมัย ทองใจ เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำนา ปี ๒๕๕๖


นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมคณะ ออกติดตามแปลงเกษตรกรรมของ นายสมัย ทองใจ เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำนา ปี ๒๕๕๖ ที่หมู่ ๒ ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
Share on Google Plus

เกี่ยวกับ Admin

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ดูแลเว็บไซต์โดย ADMIN เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
    Blogger Comment
    Facebook Comment