โครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗


นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ (ฝนทิ้งช่วง) และมอบใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال